Vi följer myndigheternas rekommendationer. Därför uppmanar vi alla medlemmar
att komma ombytta till oss och sedan byta om och duscha hemma.

Vi tackar för att du som medlem
respekterar detta.

Mvh Personalen