Vi tar emot max 90 personer i våra lokaler. Vi har satt upp tydlig information om vad som gäller på anläggningen på vår stora tavla innanför dörren. Vi har fortfarande 7 personer + instruktör på våra pass. Varmt välkommen!