Bewellness Dataskyddspolicy

Från och med den 25 maj 2018 kommer den nya EU-lagen GDPR att börja gälla.
GDPR står för den allmänna databeskrivningsförordningen och är en EU-förordning som syftar till att förbättra skyddet för EU-medborgarnas personuppgifter genom att införa striktare åtgärder för
företag som hanterar och lagrar personuppgifter.

Bewellness värnar om din personliga integritet. Här nedan beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda Bewellness tjänster accepterar du vår policy och vår behandling av dina
personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationskanaler för att skicka
information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder
våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra medlemskap eller vår web och applikation,
behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vad för information samlar vi in?

Person och kontaktinformation så som namn, personnummer, födelsedatum, mobilnummer,
e-postadress, faktura och leveransadress.mm.

Betalningsinformation så som bankkontonummer och fakturainformation.

Detaljer angående de tjänster du har köpt av oss.

Historisk information av dina köp, den betalnings historik och i vissa fall kredithistorik.

Information om hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska
utskick från bewellness.

Webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, språkinställningar, IP-adress och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

All denna information som du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtal med oss, medan den
övriga informationen vi samlar in allmänt sett är nödvändig för andra syften såsom beskrivet här
nedan.

Vad använder vi din information till?

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften
baserat på följande lagliga grunder.
-För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter. Detta för att kunna
utföra våra åtaganden gentemot dig.
-För kundanalys, för bewellness interna verksamhet så som statistiska ändamål.
-För att administrera din betalning.
-För att säkerställa att innehåll presenteras tydligt för dig och din enhet.
-För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter, tjänster och funktioner samt nya affärsmöjligheter.

Vi på bewellness kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information
gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundundersökningar gällande våra tjänster via olika kommunikationskanaler. Om du ej vill motta sådan kommunikation är du välkommen att meddela oss detta till info@bewellness.se.

Enligt följande kan vi överföra till eller dela din information med till vissa utvalda tredje parter. Vi
vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data
hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer. Bewellness kan komma att dela dina personuppgifter till
leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra
syften som framgår i den här DATASKYDDSPOLICYN. För de personuppgifter som delas med
leverantörer och underleverantörer gällande deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Bewellness kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polis, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga, enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. För det fall att bewellness säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar. Kan bewellness
komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Vi kommer dock inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att gör så.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det krävs, för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det behövs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften t. ex. för att uppfylla krav från bokföringslagen, sparar vi data endast så länge som det krävs och eller lagstadgat för respektive syfte.

Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter:
Du kan be om en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri.

Du har rätt att ändra felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att be om radering av dina personuppgifter för de fall där data inte längre är nödvändig
för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för bewellness som
hindrar oss ifrån att omedelbart raderar delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från
bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från
konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.