Om Bewellness

Läs om Bewellness historia och resan fram till det gym vi är idag.

1996 - bewellness tidigare namn var Exerceo. Exerceo startades av Åsa och Fredrik Jonsson. De introducerade spinning och PACE-träning i Borås.

2003 - Exerceo tas över av Lennart Fredriksson. Power Platen, som då var helt ny på marknaden, köptes in till gymmet. Lennart flyttade sin sjukgymnastikpraktik från centrum upp till gymmet.

2009 - I april togs gymmet över av Sofia Swegmark. Under sommaren totalrenoverades lokalerna och utökades med 150 kvm. Alla maskiner byttes ut. Exerceo bytte namn till bewellness. Första Spin of Hope på anläggningen!

2012 - Lokalerna utökas med ytterligare 50 kvm. Bewellness går in i ett samarbete med gymmen, polisen och cedern i Borås för att tillsammans motverka användandet av dopningspreparat.

2014 - bewellness ansluter sig till CMS, vilket öppnar upp för medlemmar att kunna träna runt om i världen utan extra kostnad!

2015 - Personlig träning får ett större fokus under höstterminen.

2016 - Som ensam anläggning i Borås tar bewellness in Milon, framtidens träning som gör succé direkt! Gruppträningssalen renoveras i form av nytt sportgolv från Bergo-Flooring som är ett internationellt certifierat sportgolv.

2017 - De gamla Power Plates:en byts ut mot den senaste versionen Power Plate Pro 7. Löpbanden byts ut och två Crosstrainers läggs till från det senaste av Precores premium segment. Milonizern tas in som komplement till Milon där medlemmar kan genomföra funktionstester baserade på balans, reaktionsförmåga och spänst. Två nya roddmaskiner ansluter från Technogym i form av deras skillrow. Hjärtstartare köps in!

2019 - bewellness startade upp TEAM Träning! Detta är som namnet avslöjar alltid gruppbaserat. Deltagarna i TEAM delar på en personlig tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna. Deltagare 4–6 personer. Varje TEAM har sin inriktning och fokus!

2020 - Gymmet uppdateras med Eleiko-produkter  i form av en lyftarplattform, skivstänger, viktskivor, battle rope och fler kettlebells köptes in.

2021 - Ett år fyllt av problemlösning i spåren av pandemin. Kreativiteten var hög, cyklar levererades hem till medlemmar som inte kunde ta sig till anläggningen, utomhuspass hölls i både solsken och snöstormar. Fokuset låg på att medlemmarna skulle känna en trygghet. Med facit i hand blev det trots motgångar ett bra år.

2022 -  Milon premium byts ut mot Milon Q och lokalen byggs om, även herrarnas omklädningsrum får sig en uppdatering.

2023 -Bewellness får utnämningen ÅRETS CLUB 2022 inom CMS, i hård konkurrens med 50 andra ambitiösa klubbar runt om i Sverige. Motiveringen löd: ”Det här är en Club med extra mycket energi och glädje och det syns i båda medarbetarna och medlemmarnas ögon. Här sitter man kvar efter passet och umgås och varje liten detalj har en tanke. För den här Cluben var pandemin inget hinder att fortsätta utvecklas. CMS system är en viktig del av verksamheten och följs i vardagen. Det syns inte minst i deras TEAM-grupper och på sista raden."                                                                                    Lokalerna uttökas med ytterligare 80kvm i form av ett helt nytt TEAM-rum då TEAM-träningen växt enormt under de senaste åren. Till detta rum görs flera inköp av ny utrustning som används i TEAM-träningen.

Inbody 

En selfie av insidan. En inbody mätning på Inbody 270 levererar resultat på fettprocent, muskelmassa, muskelfördelning, vätska, basalmetabolism, visceralt fett och mycket mer. En bra källa för information över hur insidan av din kropp ser ut och vad du fått för resultat. Rekommenderas att ej genomföras under menstruation samt under liknande förutsättningar vid varje tillfälle.

CMS

Ett nätverk inom gymbranschen som arbetar med privatägda anläggningar runt om i världen. Ger våra medlemmar möjligheten att träna kostnadsfritt på anläggningar i andra orter.

Anti Doping Policy

Vi strävar efter nolltolerans och arbetar ständigt förebyggande mot dopning och för en dopningsfri träningsmiljö. Allt i enlighet med Sveriges rikes lag, lag (SFS 1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, omfattar all otillåten hantering av dopningsmedel i samhället. Den svenska dopningslagen omfattar bland annat syntetiska anabola steroider, testosteron och tillväxthormon.

Antidopningansvarig driver det förebyggande arbetet på träningscentret. Detta sker främst genom att deltaga på samverkansmöten, utbildningar och föreläsningar. Ansvarig ser till att informera och bjuda in via olika kanaler inom verksamheten för att nå ut till behöriga.

Vi tillämpar arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

GDPR

Bewellness Dataskyddspolicy
Från och med den 25 maj 2018 kommer den nya EU-lagen GDPR att börja gälla.
GDPR står för den allmänna databeskrivningsförordningen och är en EU-förordning som syftar till att förbättra skyddet för EU-medborgarnas personuppgifter genom att införa striktare åtgärder för
företag som hanterar och lagrar personuppgifter.
Bewellness värnar om din personliga integritet. Här nedan beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Genom att använda Bewellness tjänster accepterar du vår policy och vår behandling av dina
personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationskanaler för att skicka
information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder
våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra medlemskap eller vår web och applikation,
behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
Vad för information samlar vi in?
Person och kontaktinformation så som namn, personnummer, födelsedatum, mobilnummer,
e-postadress, faktura och leveransadress.mm.
Betalningsinformation så som bankkontonummer och fakturainformation.
Detaljer angående de tjänster du har köpt av oss.
Historisk information av dina köp, den betalnings historik och i vissa fall kredithistorik.
Information om hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska
utskick från bewellness.
Webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, språkinställningar, IP-adress och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.
All denna information som du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtal med oss, medan den
övriga informationen vi samlar in allmänt sett är nödvändig för andra syften såsom beskrivet här
nedan.
Vad använder vi din information till?
Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften
baserat på följande lagliga grunder.
-För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter. Detta för att kunna
utföra våra åtaganden gentemot dig.
-För kundanalys, för bewellness interna verksamhet så som statistiska ändamål.
-För att administrera din betalning.
-För att säkerställa att innehåll presenteras tydligt för dig och din enhet.
-För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter, tjänster och funktioner samt nya affärsmöjligheter.
Vi på bewellness kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information
gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundundersökningar gällande våra tjänster via olika kommunikationskanaler. Om du ej vill motta sådan kommunikation är du välkommen att meddela oss detta till info@bewellness.se.
Enligt följande kan vi överföra till eller dela din information med till vissa utvalda tredje parter. Vi
vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data
hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.
Leverantörer och underleverantörer. Bewellness kan komma att dela dina personuppgifter till
leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra
syften som framgår i den här DATASKYDDSPOLICYN. För de personuppgifter som delas med
leverantörer och underleverantörer gällande deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.
Bewellness kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polis, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga, enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. För det fall att bewellness säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar. Kan bewellness
komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
Vi kommer dock inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att gör så.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det krävs, för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det behövs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften t. ex. för att uppfylla krav från bokföringslagen, sparar vi data endast så länge som det krävs och eller lagstadgat för respektive syfte.
Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter:
Du kan be om en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri.
Du har rätt att ändra felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Du har rätt att be om radering av dina personuppgifter för de fall där data inte längre är nödvändig
för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för bewellness som
hindrar oss ifrån att omedelbart raderar delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från
bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från
konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.