Träna i TEAM

TEAM- träning är som namnet avslöjar alltid gruppbaserad.

Deltagarna i TEAM delar på en personlig tränare för att få ut fler träningstillfällen för pengarna. Teamen består av 4–6 personer. Terminerna brukar sträcka sig under hösten samt våren, ibland skapas kortare mer målinriktade TEAM som inte sträcker sig under lika lång tid.

Varje TEAM har en egen inriktning och fokus!

Individuellt anpassad

TEAM-gruppen består av 4-6 personer med liknande målsättning. Tillsammans tränar ni med en personlig tränare som individualiserar upplevelsen för just dig. Övningar väljs och anpassas så att de är optimala för den nivån du är på och möjliggör att alla kan träna tillsammans utan att tappa någon individuell kvalité. Tillsammans med din personliga tränare genomför du enskilt rörlighet- och styrketester för att just du ska få träningen så anpassad som möjligt under terminen.

Glädje

Svett, utmaningar och skratt. Det är vad TEAM består av. Att träna i ett TEAM ger dig möjlighet att interagera med andra människor som delar dina intressen och mål. Det skapar en känsla av gemenskap och kamratskap, vilket gör träningen roligare och mer givande. Dessutom kan du utbyta erfarenheter, tips och råd med andra medlemmar i gruppen. Allt under guidningen av er personliga tränare.

Stöttande och Målinriktad

Tillsammans med din personliga tränare sätter du upp dina mål och planerar resan för att nå dem. Här får du stöttning och peppning när motivationen är låg. Vi jobbar med mätbara mål som kan vara allt från viktnedgång, starkare, rörligare till smärtfri och massa fler. Du har även möjligheten att ha kontakt med din personliga tränare via en app så du kan prata med den även när du inte är på anläggningen.